Regulamin SPA

 

IdeaFit Katarzyna Kabat
ul. Włodzimierza Majakowskiego 349
61-066 Poznań
NIP 778-13-68-619 REGON  302559713

 1. Instytut Idea fit & spa zaprasza od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek 9-20,21 wtorek i środa 9-20,21 czwartek 9-20,21 piątek 9-20,21 oraz sobota 10-14. Godziny mogą ulec zmianom, w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 2. Klientami SPA mogą być wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zabiegu.
 3. Na życzenie Klienta wykwalifikowany personel Spa informuje o wszelkich szczegółach przebiegu zabiegu oraz jego skutkach.
 4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia osobie przeprowadzającej zabiegi wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na efekt zabiegu, stanowić przeciwwskazanie do wykonania zabiegu lub stanowić ryzyko zarażenia dla innych klientów.
 5. Przed wykonaniem zabiegu klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety związanej ze stanem zdrowia, w przeciwnym przypadku pracownicy Instytutu mają prawo odmówić wykonania zabiegu.
 6. Wszelkie dane osobowe klienta przetwarzane są wyłącznie na użytek Spa i chronione zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 7. Dane dotyczące stanu zdrowia klienta objęte są tajemnicą i wykorzystane zostają wyłącznie na potrzeby bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu.
 8. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu klientów wynikające z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia, o których mowa w pkt. 2.
 9. Wykupienie zabiegu do wykonania którego konieczne jest użycie przyrządów naruszających integralność ciała (np. igły) jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na naruszenie integralności w stopniu koniecznym do wykonania zabiegu.
 10. Instytut zapewnia klientom wszelkie przybory, a także kosmetyki niezbędne do udziału w wykupionym zabiegu.
 11. Narzędzia wielorazowego użytku oraz blaty, fotele i łóżka poddawane są dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
 12. Instytut zapewnia klientom możliwość kąpieli po wykonaniu zabiegów na ciało, udostępniając wszelkie niezbędne przybory i kosmetyki.
 13. Klienci proszeni są o stawianie się na zabiegi punktualnie, o ustalonej godzinie. W przypadku spóźnienia, Instytut ma prawo do skrócenia zabiegu lub jego odwołania, w przypadku gdyby wykonanie go o późniejszej porze kolidowało z zabiegami kolejnych klientów.
 14. W przypadku nieprzewidzianej wcześniej zmiany planów skutkującej odwołaniem zabiegu, Klienci proszeni są o informowaniu o tych zmianach w najwcześniejszym możliwym terminie.
 15. W przypadku przerwania zabiegu w trakcie, na życzenie klienta, Instytut nie jest zobowiązany do zwrotu należności za zabieg.
 16. Na zabiegi w Spa nie należy stawiać się bezpośrednio po spożyciu posiłku głównego.
 17. Przed zabiegiem należy zdjąć biżuterię oraz zegarek.
 18. Podczas zabiegu nie należy korzystać z telefonu oraz prywatnych odtwarzaczy muzyki.
 19. Instytut ma prawo odmówić klientowi udziału w zabiegu w przypadku, gdy stan klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub chorobę zakaźną.
 20. Instytut ma prawo odmówić klientowi wykonania zabiegu, w przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.
 21. Spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie tytoniu jest zabronione na terenie Spa.
 22. Spa jest strefą wypoczynku, dlatego jego klienci proszeni są o zachowanie niezakłócające spokoju i wypoczynku innym osobom.
 23. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu klientów lub uszkodzenie mienia, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 24. Otrzymane rabaty na zabiegi nie łączą się z aktualnie obowiązującymi promocjami.
 25. Rabat ogólny na zabiegi nie dotyczy zabiegów MEDYCYNY ESTETYCZNEJ oraz zabiegów SONOQUEEN, chyba że jest taka informacja w cenniku, na stronie www
 26. Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Spa oraz przebiegu zabiegów uprzejmie prosimy zgłaszać w recepcji Spa.
 27. W dzień urodzin za okazaniem dowodu osobistego każdy klient Instytutu Idea fit & spa otrzymuje RABAT o wysokości 50 zł za zabieg powyżej 100 zł.
 28. Organizator ma prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy grupa nie będzie pełna.
 29. W przypadku, gdy klient 3 krotnie odwoła umówioną przez siebie wizytę w Instytucie Idea fit & spa na zabieg, na kolejny pobierany będzie zadatek w wysokości 50% i w przypadku, gdy nie zjawi się po raz kolejny, zadatek nie podlega zwrotom.
 30. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych produktów bez paragonu fiskalnego
 31. Jeśli klient Instytutu Idea fit & spa przekaże specjalnie przygotowane zaproszenie dla „Przyjaciela” wówczas otrzymuje (jako osoba polecająca) jednorazową zniżkę o wysokości 50 zł na usługę powyżej 100 zł, a osoba, która z tego zaproszenia skorzysta otrzyma 30 zł zniżki na usługi powyżej 100 zł (nie dotyczy Treningów, ani zajęć ruchowych).
 32. Rabaty obowiązujące na ulotkach, bądź voucherach obowiązują od takiej kwoty jaka jest podana na ulotce, czy voucherze.

Uprzejmie dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem.

Regulamin Voucherów


 1. Zakupione Vouchery Podarunkowe, czy zakupione Vouchery nie podlegają wymianie gotówkowej.
 2. W przypadku, gdy kwota zabiegu przekroczy wartość Vouchera, różnice należy dopłacić.
 3. W przypadku, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wykorzystany zabieg, nie podlega on rozliczeniu, zwrotom.
 4. Każdy Voucher ma datę ważności, z jej upłynięciem, upływa termin ważność danego Vouchera.
 5. Reklamacje można składać na adres mailowy: katarzyna.kabat@ideafitspa.pl, rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w przeciągu od 1 do 2 tygodni.
 6. Należy podać nr Vouchera oraz datę zakupu, imię i nazwisko. W tytule maila wpisać: „REKLAMACJA VOUCHERA nr ..”. Podając te dane można również zadzwonić pod nr telefonu 502668878.
 7. Voucher’a podarunkowego zakupionego na kwotę oraz określoną usługę nie można wykorzystać na zabiegi medycyny estetycznej, zabiegów Sonoqueen i dr Cyj, makijażu permanentnego oraz na zakup kosmetyków.

Regulamin zajęć grupowych


 1. Uczestnikami zajęć są wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w treningu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia prowadzącemu wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na przebieg zajęć albo stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania określonych ćwiczeń.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia, o których mowa w pkt. 2.
 4. Uczestnicy zajęć przyjmują do wiadomości, że ćwiczenia fizyczne mogą wiązać się z urazami i innymi uszkodzeniami ciała jak np. naciągnięcia, stłuczenia, zadrapania i zgadzają się na możliwość wystąpienia takich urazów lub uszkodzeń.
 5. Uczestnicy odbywają ćwiczenia w stroju dostosowanym do zajęć, stroju sportowym oraz w obuwiu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń.
 6. Instytut nie zapewnia uczestnikom stroju ani obuwia treningowego.
 7. Uczestnicy stawiają się na zajęcia punktualnie, o ustalonych godzinach.
 8. W przypadku spożywania posiłków przed zajęciami, posiłek główny należy zaplanować najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami.
 9. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem.
 10. Celem wzięcia udziału w zajęciach, uczestnicy wykupują karnety o określonym czasie obowiązywania.
 11. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie uprawnia go do przedłużenia czasu obowiązywania karnetu.
 12. Nieobecność uczestnika na zajęciach uprawnia go do wzięcia udziału w zajęciach z inną grupą dopiero po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z prowadzącym zajęcia.
 13. Spóźnienie uczestnika nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu trwania zajęć.
 14. W przypadku odwołania zajęć w danym dniu przez Instytut, uczestnicy mają prawo przedłużenia trwania okresu obowiązywania karnetów o ilość odwołanych zajęć, chyba, że w miejsce zajęć odwołanych zostanie ustalony inny, zastępczy termin tych zajęć.
 15. Prowadzący zajęcia ma prawo odmowy objęcia danego uczestnika ćwiczeniami fizycznymi w danym dniu – w chwili rozpoczęcia lub w trakcie zajęć – w przypadku stwierdzenia, że stan uczestnika nie pozwala na uczestniczenie w ćwiczeniach.
 16. Uczestnicy nie mogą brać udziału w zajęciach będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z nieprzestrzegania zaleceń prowadzącego zajęcia.
 18. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników lub uszkodzenie mienia, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 19. Uczestnicy mają prawo nagrywania obrazu lub dźwięku podczas zajęć lub wykonywania zdjęć, wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.
 20. Uczestnicy stosują się do regulaminów obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 21. Organizowane w Instytucie wcześniej zajęcia, typu Warsztaty będą podlegały wpłaty zaliczki. W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się, zaliczka będzie zwracana. W przypadku gdy
  klient wpłaci zaliczkę i nie zjawi się na zajęciach, które się odbędą, zaliczka nie będzie zwrócona.
 22. Zakupiony karnet na zajęcia posiada termin ważności i nie podlega przedłużeniu, ani zwrotom gotówkowym w przypadku nie wykorzystania.
 23. Organizator ma prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy grupa nie będzie liczyć min. 5/6 osób
 24. Regulamin zajęć grupowych może ulec zmianie, o czym uczestnicy są informowani najpóźniej z chwilą dokonania zmiany.

Regulamin treningów personalnych


 1. Uczestnikami treningów personalnych są wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w treningu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na przebieg treningu albo stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania określonych ćwiczeń.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia, o których mowa w pkt. 2.
 4. Przed rozpoczęciem treningu, uczestnik informuje trenera o swoich oczekiwaniach co do rezultatów treningowych, co pozwoli na określenie celu, rodzaju oraz intensywności treningu.
 5. Uczestnicy treningów przyjmują do wiadomości, że ćwiczenia fizyczne mogą wiązać się z urazami i innymi uszkodzeniami ciała jak np. naciągnięcia, stłuczenia, zadrapania i zgadzają się na możliwość wystąpienia takich urazów lub uszkodzeń.
 6. Treningi odbywają się zgodnie z grafikiem ustalonym pomiędzy uczestnikiem, a trenerem.
 7. Uczestnicy odbywają treningi w stroju sportowym oraz w obuwiu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń sportowych.
 8. Instytut nie zapewnia uczestnikom stroju ani obuwia treningowego.
 9. Uczestnicy stawiają się na zajęcia punktualnie, o ustalonych godzinach.
 10. W przypadku spożywania posiłków przed zajęciami, uczestnicy stawiają się na zajęcia nie wcześniej niż 2 godziny po spożyciu posiłku głównego.
 11. Spóźnienie uczestnika nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu trwania treningu.
 12. Cykl treningów może zostać określony indywidualnie lub wykupiony jako „pakiet treningowy.”
 13. W przypadku wykupienia przez uczestnika pakietu treningowego, okres ważności pakietu liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.
 14. Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w przeciągu dwóch miesięcy z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 15. Trener ma prawo odwołania zajęć mających się odbyć w danym dniu, zapewniając w to miejsce zajęcia w innym terminie.
 16. Trener ma prawo odwołania treningu w danym dniu, w chwili jego rozpoczęcia lub w trakcie treningu, w przypadku stwierdzenia, że stan zdrowia uczestnika nie pozwala na uczestniczenie w ćwiczeniach.
 17. Uczestnicy nie mogą brać udziału w zajęciach treningowych będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 18. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, trener odwołuje trening. Trening przepada i nie ulega przesunięciu na kolejny okres.
 19. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z nieprzestrzegania zaleceń trenera.
 20. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników lub uszkodzenie mienia, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 21. Uczestnicy mają prawo nagrywania obrazu lub dźwięku podczas zajęć lub wykonywania zdjęć, wyłącznie za zgodą trenera.
 22. Uczestnicy stosują się do regulaminów obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 23. W przypadku niewykorzystania Pakietu Treningów Personalnych, w przypadku kiedy uczestnik umawiał się na zajęcia a nie zjawiał się na nie, pakiet nie podlega zwrotom gotówkowym.
 24. Regulamin treningów personalnych może ulec zmianie, o czym uczestnicy są informowani najpóźniej z chwilą dokonania zmiany.