Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka polityką prywatności określa zasady zbierania, przechowywania, porządkowania i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej działalącej pod adresem: www.instytutideafitspa.pl 

Administratorem danych osobowych użytkownika strony internetowej w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO jest Katarzyna Kabat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IdeaFit Katarzyna Kabat z siedzibą w Szczytnikach ul. Międzylesie 3, NIP: 778-136-86-19; REGON: 302559713

Użytkownikami Serwisu są jego klienci tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Administrator zbiera niezbędne do zrealizowania usługi dane osobowe.

Niezbędne dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer rachunku bankowego, ewentualnie dane profilowe z portalu Facebookowego. 

W trakcie realizowania usługi w postaci wykupionych sesji couchingowych Administrator zbiera dane osobowe wynikające ze sposobu prowadzenia sesji, ustalając ich zakres w trakcie bezpośrednich rozmów z Użytkownikiem.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:
Umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu, umożliwienia zakupu usług w zakładce Sklep, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, rozliczenia płatności
Rejestracji Użytkownika w Serwisie, rozwiązywania problemów technicznych
Realizowania zakupionej przez użytkownika usługi – sesji couchingowej

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
art. 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika gromadzone są w siedzibie Administratora  tj. pod adresem: Wiwitan Justyna Czekaj, ul. Jagiellońska 3/2; 64-100 Leszno;

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem
wglądu do jego danych osobowych gromadzonych przez Administratora
żądania uaktualnienia, poprawienia jego danych osobowych, jeżeli są one nieaktualne, niekompletne, błędne
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
żądania usunięcia danych osobowych
żądania wydania kopii danych osobowych
żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia danych Użytkownika w celu realizacji roszczeń lub z uwagi na możliwość kierowania przez Użytkownika roszczeń w stosunku do niego.

MECHANIZM COOKIES

Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
c) tworzenia statystyk,
d) utrzymania sesji Użytkownika,
e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
Cookies zapisywane są przez Serwer na komputerze Użytkownika
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu

DOSTĘP OSÓB TRZECICH DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych:
pracownikom i współpracownikom
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu
dostawcom usług prawnych w przypadku konieczności dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z jego usługami

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami polityki RODO wykorzystując w tym celu wszelkie instrumenty techniczne oraz prawne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich nieuzasadnionym ujawnieniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy też ich uszkodzeniem.

Strona Instytutu Idea Fit & Spa korzysta z ciasteczek aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.