Wax Depilation

 

Wax depilation

Cheeks/Chin/Upper Lip Area Waxing
20 PLN
Arms/Forearms Waxing
40 PLN
Whole Face Waxing
50 PLN
Whole Hands Waxing
60 PLN
Nose, Neck Waxing
20 PLN
Armpits Waxing
40 PLN
Classic Bikini Waxing
50 PLN
Stomach Area Waxing
60 PLN
String Bikini Waxing
70 PLN
Linea Alba Waxing
30 PLN
Deep Bikini Waxing
100 PLN
Whole Back Area Waxing
100 PLN
Classic Bikini & Legs Waxing
120 PLN
Upper Back Area Waxing / Lower Back Area Waxing
70 PLN
String Bikini & Legs Waxing
130 PLN
Midesction + chest + back waxing
190 PLN
Deep bikini + Legs Waxing
150 PLN
Legs Waxing
100 PLN
Buttocks Waxing
60 PLN
Thighs Waxing
60 PLN
Shoulders Waxing / Neck Waxing
30 PLN
Calves Waxing
50 PLN